Bảng giá xe Mitsubishi tháng 03/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 03/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 03/2019

Mitsubishi Xpander:
Xpander MT: 550 triệu đồng.
Xpander AT: 620 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Mirage:
Phiên bản MT: 350,5 triệu đồng.
Phiên bản CVT: 450,5 triệu đồng.
Phiên bản CVT Eco: 395,5 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage:
Phiên bản MT: 405,5 triệu đồng.
Phiên bản CVT: 475,5 triệu đồng.
Phiên bản MT Eco: 375,5 triệu đồng.
Phiên bản CVT Eco: 425,5 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander:
Phiên bản 2.0 CVT: 807,5 triệu đồng.
Phiên bản 2.0 CVT Premium: 908,5 triệu đồng.
Phiên bản 2.4 CVT Premium: 1.048.500.000 đồng.

Mitsubishi Triton:
Phiên bản Athlete 4x2 AT: 725,5 triệu đồng.
Phiên bản 4x4 AT MIVEC 2019: 818,5 triệu đồng.
Phiên bản 4x2.AT MIVEC 2019: 730,5 triệu đồng.
Phiên bản 4x4 MT: 646,5 triệu đồng.
Phiên bản 4x2 AT: 586,5 triệu đồng.
Phiên bản 4x2 MT: 555,5 triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport:

Phiên bản máy dầu 4x2 MT (mới): 980,5 triệu đồng.
Phiên bản máy dầu 4x2 AT (mới): 1,062 tỷ đồng.
Phiên bản máy xăng 4x2 AT (mới): 1,092 tỷ đồng.
Phiên bản máy xăng 4x4 AT: 1,182 tỷ đồng.
Phiên bản máy xăng 4x2 AT Premium: 1,160 tỷ đồng.
Phiên bản máy xăng 4x4 AT Premium: 1,250 tỷ đồng.

Bình luận